Belföldi hívószámigénylő űrlap
(Fonio szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek részére)

Iktatószám:

Magyarországi földrajzi hívószámot csak regisztrált és egyenleggel rendelkező Fonio ügyfelek igényelhetnek. A hívószámigénylő lapot, a pontos kitöltést - cégek esetén a cégszerű aláírást - követően, a 62/611-612-es számra faxon, vagy e-mailben, a hivoszamok@fonio.hu címre kell megküldeni. Az adatlap esetleges postai úton történő továbbítása esetén, a postázási cím: 6900 Makó, Bajcsy-Zsilinszky ltp. A/4 lph. B ép. 4. em. 13.

Az igényelt hívószám(ok) rendelkezésre bocsátása, a szabályosan kitöltött adatlap megérkezését követően, 5 munkanapon belül történik meg. Amennyiben az igény valami okból nem teljesíthető, az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül, az ok megjelölésével tájékoztatjuk. Az 5 munkanapos határidő, az esetlegesen postai úton megküldött igénylőlap esetén a kézbesítés időpontjától számítódik.

A hívószám(ok) rendelkezésre bocsátása bruttó 100 Ft, fenntartása a különleges hívószámok kivételével díjmentes.

Az igényelt hívószám(ok) az ügyfélminősítés megszűnésekor - amennyiben az ügyfél nem kívánja a hívószámo(ka)t más szolgáltatóhoz hordozni -, 6 hónap pihentetést követően, automatikusan visszakerül a Fonio-Voip Kft. kiosztható hívószámai közé, tehát újra kioszthatóvá válik. A hordozási lehetőség a különleges hívószámok esetén nem biztosított.

A hívószámok rendelkezésre bocsátásának megszüntetésére irányuló kérelmet, legkésőbb a megszüntetést megelőző hónap 25. napjáig kell e-mail útján, a hivoszamok@fonio.hu címre, vagy faxon a 62/611-612-es számra eljuttatni.

Hívószám(ok) megrendelése:

Alulírott megrendelem az alábbi magyarországi körzetszámo(k)ból az alábbi hívószámo(ka)t. Kijelentem, hogy a magyarországi hívószámokat Magyarországon belül, az adott körzetszámhoz tartozó földrajzi területen fogom felhasználni!

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam igényelt hívószám már más ügyfélnek kiosztásra került, a szolgáltató a szabad számmezőből jelöli ki a hívószámot.

A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
Az ügyfélazonosító csak számokat tartalmazhat!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A formátum nem megfelelő!
Igénybejelentő cégszerű aláírása