ELŐFIZETŐI NYILATKOZAT SZÁMHORDOZÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

Iktatószám:

Alulírott igénylő az Elektronikus Hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. 150. § (1) bekezdése, valamint a 46/2004. (III.18.) Kormányrendelet által a vezetékes telefonom számának hordozhatóságra biztosított lehetőségemmel élve alábbi adataim megadásával úgy nyilatkozom, hogy a helyhez kötött telefonszolgáltatásra a Fonio-Voip Kft. (Székhelye: 6900 Makó, Bajcsy-Zsilinszky ltp. A/4 lph. B ép. 4/13.; Cg.: 06-09-010819) szolgáltatót választom, és e szolgáltatásra előfizetői szerződést kötök, amelynek során az alább rögzített vezetékes telefonszámomat (számaimat) meg kívánom tartani.

Az alább rögzített kapcsolási számokra vonatkozóan jelenleg a(z)

A mező kitöltése kötelező!
szolgáltatóval megkötött előfizetői szerződéssel rendelkezem, és tudomásul veszem, hogy az előfizetői szerződésem ezen kapcsolási számok vonatkozásában megszűnik.

A mező kitöltése kötelező!
Az ügyfélazonosító csak számokat tartalmazhat!

Nyilatkozattevő adatai:

A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!

Aláírásommal hozzájárulok/nem járulok hozzá, hogy az azonosításomhoz szükséges – személyes adataimat tartalmazó – okiratokról, okmányokról a szolgáltató másolatot készíthessen, azokat az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

A hordozni kívánt telefonszám(ok) adatai:

A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
Az MT azonosító 9 számjegyből áll!
A mező kitöltése kötelező!

Alulírott igénybejelentésemmel meghatalmazom a Fonio-Voip Kft.-t, hogy jelenlegi szolgáltatómnál az előfizetői szerződésemet megszüntesse, valamint a fent megjelölt telefonszámok megtartása érdekében nevemben eljárjon.

Kijelentem, hogy a jelenleg helyhez kötött telefonszolgáltatómnál lejárt díjtartozásom nincs.

A mező kitöltése kötelező!
Igénybejelentő cégszerű aláírása